Pisanie prac dyplomowych - regulamin

1. Postanowienia ogólne:

 • 1.1 Nasz serwis zajmuje się świadczeniem usług edukacyjnych w postaci przygotowywania opracowań o charakterze naukowo – technicznym na zlecenie klienta.
 • 1.2 Opracowanie przez nas sporządzone może być wykorzystywane jedynie w zgodny z prawem sposób, w szczególności stanowić wzór dla przygotowania własnego opracowania naukowego.
 • 1.3 Na podstawie odrębnych umów możliwe jest udzielenie licencji na posługiwanie się tekstem, bądź przeniesienie na klienta praw autorskich związanych z opracowaniem.
 • 1.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów przygotowanych przez naszą firmę.

2. Zamówienie:

 • 2.1 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • 2.2 Zamówienie zostaje przyjęte w formie elektronicznej via e-mail.
 • 2.3 Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przyjęcia zlecenia. Potwierdzenie zawiera informacje dotyczące tematu opracowania oraz terminu jego realizacji.
 • 2.4 Realizację zlecenia rozpoczynamy w momencie otrzymania zaliczki.
 • 2.5 Zamówienie jest realizowane w terminie umówionym między stronami.

3. Realizacja zamówienia:

 • 3.1 Zamówienie jest realizowane etapami.
 • 3.2 Wszelkie ustalenia między stronami dotyczące w szczególności zmian w przedmiocie zmiany struktury pracy, terminu, bądź innych istotnych elementów zlecenia powinny zostać przez klienta potwierdzone e-mail’em.
 • 3.3 Realizacja zlecenia odbywa się na podstawie oraz zgodnie z przygotowanym przez nas planie pracy, bądź planie pracy przesłanym przez klienta.
 • 3.4 Realizacja zlecenia odbywa się na podstawie ogólnodostępnych opracowań naukowych oraz nienaukowych dotyczących meritum tematu.
 • 3.5 Odpowiedzialność za wszelkie zmiany mające wpływ na cenę opracowania, wynikające w szczególności ze zmiany planu pracy w trakcie realizacji zlecenia ponosi zamawiający.
 • 3.6 Nie ma możliwości rezygnacji z zamówionego i przygotowanego na czas tekstu.
 • 3.7 Odbiór opracowania możliwy jest w formie elektronicznej po wcześniejszym opłaceniu zamówionej części lub całości opracowania.

4. Poufność

 • 4.1 Nasz serwis zobowiązuje się do zachowania pełnej anonimowości co do tożsamości klienta.
 • 4.2 Klient wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji wyłącznie w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail i zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania informacji o zmianie tego adresu.

5. Wsparcie publikacji

 • 5.1 Nie udzielamy gwarancji na udaną publikację artykuły, gdyż nie mamy wpływu na jego ocenę i końcową decyzję wydawnictwa.
 • 5.2 Oferta jest całościowa i każdy nowy artykuł dostarczony przez klienta będzie poddany tym samym zabiegom edytorskim, korekcyjnym i przetłumaczony na angielski.
 • 5.3 Jeśli artykuł jest już przygotowany w języku angielskim, zostanie on zredagowany i poprawiony.
 • 5.4 Wszelkie poprawki, jeśli tylko są wymagane przez wydawnictwo w celu poprawy jakości tekstu, przez co zostanie on ponownie poddany recenzji bądź zaakceptowany, są uwzględnione w cenie.
 • 5.5 Jeśli klient zażąda wprowadzenia zmian i poprawek, które nie były wymogiem wydawniczym i po zgłoszeniu artykuły, będzie to traktowane jako osobna usługa.
 • 5.6 Wsparcie wydawnicze składa się z 4 usług, które mogą zostać wykupione oddzielnie: tłumaczenie na angielski, edycja i korekta, wybór czasopisma, zgłoszenie i monitorowanie procesu.
 • 5.7 Na życzenie klienta za dodatkową oplatą, oferujemy usługę anonimowej recenzji.

6. Wybór czasopisma i anonimowa recenzja

 • 6.1 Zamawiający po otrzymaniu raportu jest zobowiązany sam podjąć decyzję co do czasopisma, do którego będzie zgłoszony artykuł.
 • 6.2 Klient po otrzymaniu raportu nie jest zobowiązany, aby korzystać z naszych usług dotyczących wsparcia wydawniczego.
 • 6.3 Nie możemy zagwarantować przyjęcia Państwa artykułu do publikacji.
 • 6.4 Nie możemy zagwarantować zbieżności recenzji bądź ich różnic. Jeśli nasz recenzent wyraził pozytywna opinie, opinia recenzenta przyjmującego Państwa artykuł może nie być przychylna.

7. Artykuły sponsorowane i SEO

 • 7.1 Treść artykuły jest własnością zamawiającego po uiszczeniu pełnej opłaty za usługę.
 • 7.2 Na życzenie klienta możemy dokonać jednorazowo zmiany i poprawki.
 • 7.3 Nie bierzemy odpowiedzialności za wykorzystanie otrzymanych materiałów w celach niezgodnych z prawem lub niemoralnych.
 • 7.4 Nie realizujemy usług związanych z:
  • pornografią dziecięcą
  • zwolennikami teorii zmian klimatycznych na ziemi
  • wszelkimi projektami, w których zauważymy niespójność logiczną bądź brak logiki
  • zwolennikami teorii kulistej Ziemi
 • 7.5 W przypadku usług wymagających audytu stron lub dokonania na nich jakichkolwiek zmian przez realizującego zamówienie, istnieje możliwość ustalenia wspólnych zasad, lub podpisanie osobnej umowy sporządzonej i podpisanej przez obie strony, na warunkach przez nie akceptowanych.
 • Serwis należy do portalu dysertacje.pl