Regulamin

1. Postanowienia ogólne:

1.1 Nasz serwis zajmuje się świadczeniem usług edukacyjnych w postaci przygotowywania opracowań o charakterze naukowo – technicznym na zlecenie klienta.
1.2 Opracowanie przez nas sporządzone może być wykorzystywane jedynie w zgodny z prawem sposób, w szczególności stanowić wzór dla przygotowania własnego opracowania naukowego.
1.3 Na podstawie odrębnych umów możliwe jest udzielenie licencji na posługiwanie się tekstem, bądź przeniesienie na klienta praw autorskich związanych z opracowaniem.
1.4 Nie ponosimy odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów przygotowanych przez naszą firmę.

2. Zamówienie:

2.1 Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2.2 Zamówienie zostaje przyjęte w formie elektronicznej via e-mail.
2.3 Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przyjęcia zlecenia. Potwierdzenie zawiera informacje dotyczące tematu opracowania oraz terminu jego realizacji.
2.4 Realizację zlecenia rozpoczynamy w momencie otrzymania zaliczki.
2.5 Zamówienie jest realizowane w terminie umówionym między stronami.

3. Realizacja zamówienia:

3.1 Zamówienie jest realizowane etapami.
3.2 Wszelkie ustalenia między stronami dotyczące w szczególności zmian w przedmiocie zmiany struktury pracy, terminu, bądź innych istotnych elementów zlecenia powinny zostać przez klienta potwierdzone e-mail’em.
3.3 Realizacja zlecenia odbywa się na podstawie oraz zgodnie z przygotowanym przez nas planie pracy, bądź planie pracy przesłanym przez klienta.
3.4 Realizacja zlecenia odbywa się na podstawie ogólnodostępnych opracowań naukowych oraz nienaukowych dotyczących meritum tematu.
3.5 Odpowiedzialność za wszelkie zmiany mające wpływ na cenę opracowania, wynikające w szczególności ze zmiany planu pracy w trakcie realizacji zlecenia ponosi zamawiający.
3.6 Nie ma możliwości rezygnacji z zamówionego i przygotowanego na czas tekstu.
3.7 Odbiór opracowania możliwy jest w formie elektronicznej po wcześniejszym opłaceniu zamówionej części lub całości opracowania.

4. Poufność

4.1 Nasz serwis zobowiązuje się do zachowania pełnej anonimowości co do tożsamości klienta.
4.2 Klient wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji wyłącznie w formie elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail i zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania informacji o zmianie tego adresu.

5. Wsparcie publikacji:

5.1 Nie udzielamy gwarancji na udaną publikację artykuły, gdyż nie mamy wpływu na jego ocenę i końcową decyzję wydawnictwa. 
5.2 Oferta jest całościowa i każdy nowy artykuł dostarczony przez klienta będzie poddany tym samym zabiegom edytorskim, korekcyjnym i przetłumaczony na angielski. 
5.3 Jeśli artykuł jest już przygotowany w języku angielskim, zostanie on zredagowany i poprawiony. 
5.4 Wszelkie poprawki, jeśli tylko są wymagane przez wydawnictwo w celu poprawy jakości tekstu, przez co zostanie on ponownie poddany recenzji bądź zaakceptowany, są uwzględnione w cenie.
5.5 Jeśli klient zażąda wprowadzenia zmian i poprawek, które nie były wymogiem wydawniczym i po zgłoszeniu artykuły, będzie to traktowane jako osobna usługa.
5.6 Wsparcie wydawnicze składa się z 4 usług, które mogą zostać wykupione oddzielnie: tłumaczenie na angielski, edycja i korekta, wybór czasopisma, zgłoszenie i monitorowanie procesu.
5.7 Na życzenie klienta za dodatkową oplatą, oferujemy usługę anonimowej recenzji.

6. Wybór czasopisma i anonimowa recenzja:

6.1 Zamawiający po otrzymaniu raportu jest zobowiązany sam podjąć decyzję co do czasopisma, do którego będzie zgłoszony artykuł.
6.2 Klient po otrzymaniu raportu nie jest zobowiązany, aby korzystać z naszych usług dotyczących wsparcia wydawniczego.
6.3 Nie możemy zagwarantować przyjęcia Państwa artykułu do publikacji.
6.4 Nie możemy zagwarantować zbieżności recenzji bądź ich różnic. Jeśli nasz recenzent wyraził pozytywna opinie, opinia recenzenta przyjmującego Państwa artykuł może nie być przychylna.

7. Artykuły sponsorowane i SEO:

7.1 Treść artykuły jest własnością zamawiającego po uiszczeniu pełnej opłaty za usługę.
7.2 Na życzenie klienta możemy dokonać jednorazowo zmiany i poprawki.
7.3 Nie bierzemy odpowiedzialności za wykorzystanie otrzymanych materiałów w celach niezgodnych z prawem lub niemoralnych.
7.4 Nie realizujemy usług związanych z:

  • pornografia dziecięca
  • zwolennikami teorii zmian klimatycznych na ziemi
  • wszelkimi projektami, w których zauważymy niespójność logiczną bądź brak logiki
  • zwolennikami teorii kulistej Ziemi

7.5 W przypadku usług wymagających audytu stron lub dokonania na nich jakichkolwiek zmian przez realizującego zamówienie, istnieje możliwość ustalenia wspólnych zasad, lub podpisanie osobnej umowy sporządzonej i podpisanej przez obie strony, na warunkach przez nie akceptowanych.

Serwis należy do portalu dysertacje.pl