Usługi edytorskie, poprawa i formatowanie prac dyplomowych

Poprawa prac jest chyba najtrudniejszym etapem w pisaniu dla każdego studenta. Wtedy również jesteśmy do Państwa dyspozycji. Przyjmujemy zlecenia na poprawę całych prac bądź tylko rozdziałów. Nasza kadra poprawia każde zlecenie zarówno pod kątem stylistycznym, jak i gramatycznym i merytorycznym. Oferujemy również poprawę i zmianę plagiatów.

Dla kogo poprawa prac dyplomowych?

Nasza oferta wskazana jest dla uczniów, studentów oraz każdego kto życzy sobie, aby jego praca była rzetelnie sprawdzona. Zawsze warto zasięgnąć drugiej opinii by mieć pewność ze tekst jest napisany i wygląda profesjonalnie. Jest to szczególnie przydatne dla studentów, gdyż ci są po prostu zmęczeni ciągłymi poprawkami i mogą nie zauważyć powstałych niedociągnięć.

Co i jak poprawiamy?

Nasze usługi są kompleksowe i obejmują gramatykę, stylistykę, techniczne wymogi edytorskie oraz zawartość merytoryczną. Staramy się nie zmieniać sensu i zawartości tekstu, ale tam gdzie to możliwe, dodajemy sugestie ewentualnych zmian.

 • czcionka Times New Roman
 • rozmiar czcionki – 12
 • interlinia – 1,5 pkt.
 • standardowe marginesy
 • przypisy (tworzymy do książek, opracowań naukowych, artykułów)
 • numer strony w stopce
 • kolejny rozdział rozpoczęty od nowej strony
 • tytuły rozdziałów są wyśrodkowane i pogrubione
 • tytułu podrozdziałów wyrównane do lewej strony
 • tekst wyjustowany
 • wstawiane cytaty zaznaczamy kursywą
 • bibliografię dzielimy na: literaturę przedmiotu, artykuły naukowe, akty prawne, źródła internetowe
 • dodajemy spis załączników, tabel, rysunków, wykresów
 • opisy do załączników tworzymy czcionką rozmiar 10
 • unikamy powtórzeń, kolokwializmów, błędów stylistycznych, merytorycznych, ortograficznych
 • kontrolujemy wdowy, sieroty, bękarty
 • brak odstępów pomiędzy akapitami
 • poprawa błędów językowych
 • porządkowanie treści pod kątem logicznego występowania ich składników
 • uzupełnianie luk w treści
 • ujednolicanie tekstu pod względem wyróżnień niemerytorycznych

Jesteśmy zainteresowani współpraca z osobami, które regularnie publikują swoje teksty w wydawnictwach lub Internecie. Pomagamy przyszłym autorom książek oraz blogerom oferując profesjonalne usługi edytorskie. Dzięki temu jakość Państwa pracy będzie widoczna na pierwszy rzut oka.

Korekta wniosków, podań oraz życiorysów

Oferujemy również pomoc w pisaniu wniosków i podań w sprawach sadowych, podań i wniosków prawnych, podań o dofinansowanie, życiorysów, listów motywacyjnych i innych. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, z każdym klientem omawiamy szczegółowo temat dostosowując się do wytycznych i potrzeb klienta. Wzorce nie wymagają podania danych osobowych.